title
LEAN-põhiste tulemusindikaatorite juurutamine tööstuslikus otsustusprotsessis: juhtumiuuring
Implementation of LEAN-driven performance indicators in industrial purchasing process: a case study
author
Saava, Iren
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit