title
Brändilojaalsuse kujunemist mõjutavad tegurid Valemivihiku suhtes
Factors that have an influence on the development of brand loyalty of Valemivihik
author
Luts, Ingel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.