title
Rahandusministeeriumi haldusalas pääsuõiguste halduse süsteemi loomine
Creation of Access Rights Management System in the Administrative Area of the Ministry of Finance
author
Rosenberg, Margit
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 03.05.2029
department / college