title
Eesti kriminaalkohtumenetluse areng inkvisitoorsest menetlusmudelist võistlevasse menetlusmudelisse uue Karistusseadustiku ja Kriminaalmenetlusseadustiku jõustumisega
The development of Estonian Criminal Court proceedings from an inquisitorial system to an adversarial system based on the new Penal code of and Code of Criminal Procedure in Estoni
author
Kurs, Sander
keywords
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network