title
Prognoosimine tarnija juhitud kaubavaru teenuse osutamisel NEFAB Packaging OÜ näitel
Forecasting in case of vendor managed inventory in NEFAB Packaging LLC
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access