title
Ojamaa kaevanduse kambriploki püsivusanalüüs
Stability analysis of mining block of Ojamaa mine
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access