title
Tõrva linna Riiska elamurajooni elanikkonna rahuolu elukeskkonnaga
Resident's satisfaction with living environment in Riiska residential area in Tõrva
author
Aab, Viika
keywords
Tõrva linn
korrashoid
Tõrva city
residential environment
supervisor
defence date
language