title
Staatori tugikonstruktsiooni vastupidavuse matemaatiline analüüs 3 faasilisele lühisvoolule
Mathematically analysing the strength of stator’s support structure to withstand 3-phase short circuit
author
Bhola, Rahul
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö