title
Tallinna linnaga piirneva Tänassilma küla ja Laagri aleviku teedevõrgustiku potentsiaal kergliiklejate osakaalu kasvuks
Potential for increasing share of the light traffic users on the road network between Tänassilma and Laagri villages near Tallinn city
author
Jõe, Tarmo
supervisor
defence date
language