title
Kaugseire ruumiandmete analüüs ekstreemsete loodusnähtuste kaardistamiseks Läänemere idaosas
Spatial remote sensing data analysis for mapping extreme events in the Eastern Baltic Sea
author
Räämet, Siret
keywords
Geospatial data
Copernicus CMEMS
extreme events
Eastern Baltic Sea
defence date
language