title
Eesti avalikus sektoris enne ja pärast COVID-19 esilekerkinud küberohud
Emerging cyber threats in Estonian public sector during and after COVID-19
author
Ruut, Oliver Kristopher
supervisor
defence date
language