pealkiri
Eesti avalikus sektoris enne ja pärast COVID-19 esilekerkinud küberohud
Emerging cyber threats in Estonian public sector during and after COVID-19
autor
Ruut, Oliver Kristopher
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel