title
Viie USA aktsiaindeksi volatiilsuse modelleerimine ning võrdlus COVID-19 pandeemia eelsel ajal ning pandeemia vältel tuginedes GARCH tüüpi mudelile
Modeling and comparing the volatility of five US equity indices before and during the COVID-19 pandemic using GARCH (1,1) model
author
Tõldsep, Rene
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus