title
Elva talu arhitektuurne põhiprojekt ning piirdekonstruktsioonide energiatõhususe arvutused
Principal architectural design and energy efficiency calculations of building envelope for Elva talu private house
author
Täht, Otto
supervisor
defence date
language