title
Ettevõtte alustamise ja lõpetamise mõjutegurid majandustsükli eri faasides (Euroopa riikide andmetel)
Factors Affecting Entry and Exit of Companies under Different Phases of the Economic Cycle (Based on European Data)
keywords
turult lahkujad
ettevõtte jätkusuutlikkus
investeerimisaktiivsus
välisfinantseerimine
entry and exit of companies
sustainability of start-up companies
courage to invest
barriers to entry
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only