title
Kommunaalarvesti pulsilugeja voolutarbe optimeerimine
Power consumption optimization of reflectance pulse counter for utility meters
author
Lassmann, Taavi
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus