title
Agenditeooria rakendamine tarneahelate juhtimises
Implementating agency theory in supply chain management
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network