title
Põlevkiviõli fraktsioonide ja nende segude reoloogiliste omaduste uurimine
Investigation of rheological properties of main fractions of shale oil and their blends
Исследование реологических свойств основных фракций сланцевого масла и их смесей
author
Mošnikova, Svetlana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele