title
Kaugliinibusside sõidurežiimi mõju hindamine liiklusohutusele
Assessment of the impact of intercity busses driving style on road safety
author
Namm, Karmen
supervisor
defence date
language