title
Hyperspectral Signatures of Military Objects in Battlefield, Radiation Field and Information Field Integrated Model
Kaitseotstarbeliste objektide hüperspektraalsignatuurid lahinguvälja, kiirgusvälja ja infovälja integreeritud mudelis
author
Jürise, Martin
keywords
hyperspectral observation
green vegetation reflection
green apex
red step (red edge)
infrared plateau
compact empirical model
electronic warfare
military masking color
natural background model
hüperspektraal
hüperspektraalne vaatlus
rohelise taimestiku tagasipeegeldus
roheline apeks
punane aste
infrapuna platoo
bioloogiliste süsteemide modeleerimine
kompaktne empiiriline mudel
elektrooniline võitlus
militaarsed moondamisvärvid
looduslik taust
description
Abstract. Access restricted until 02.09.2025
Lühikokkuvõte. Ligipääs piiratud kuni 02.09.2025
serial number
Doctoral thesis 37/2020
Doktoritöö 37/2020
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
defence date
05.11.2020
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/6d9858bc-62e7-4fb0-a973-d60254505a53
https://doi.org/10.23658/taltech.37/2020
ISBN 9789949836000 (pdf)
language
rights
CC BY-NC-SA