title
Perforeerimismasina prototüübi projekteerimine eriotstarbelisele lindile
Prototype development for special purpose sheet material hole punching
author
Laansalu, Tanel
keywords
perforeerimisseadmed
roteeruv stants
perforating machines
rotary hole punch
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus