title
Soovitused maanteepiirete kavandamise juhendi koostamiseks tuginedes Põhjamaade kogemusele
Recommendations for the compilation of a handbook on guard rail design and usage based on the experience of Nordic countries
author
Liivak, Kimmo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access