title
Riskijuhtimise võimekus eksporditõketele reageerimisel Eesti piimatööstuse näitel
Risk Management Capability in Dealing with Export Barriers on the Example of Estonian Dairy Industry
author
Aedma, Andra
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network