title
Kaubamärgi eristusvõime kahjustamine: Euroopa ja Ameerika Ühendriikide võrdlev analüüs
Trademark Dilution: Comparative analysis between Europe and the Unites States
author
Kauranen, Mikko
defence date
language