title
Euroopa Liidu Kohus ja Riigikohus konstitutsioonilise pluralismi valguses
European Court of Justice and the Supreme Court of Estonia in the light of constitutional pluralism
keywords
konstitutsiooniline pluralism
constitutional pluralism
supervisor
defence date
language