title
Puunottide tuvastuse täpsustus pildil
Refinement of Detected Wood Logs in Images
author
Sirp, Tanel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit