title
Lehtmetalli painutustehnoloogia väljatöötamine ettevõttes Wisefab OÜ
Sheetmetal bending technology development in Wisefab OÜ
author
Viilveer, Rainer
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit