title
Lähedusandurite valik TTÜ isejuhtivale sõidukile
Choosing proximity sensors for TTÜ self-driving vehicle
author
Mass, Maarjo
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus