title
Psühhosotsiaalsete riskide juhtimine Eesti tööstusettevõtetes
Managing psychosocial risks in Estonian industrial companies
author
Liivorg, Kaie
keywords
töötervis
sotsiaalne töökeskkond
töötress
suhted töökohal
vaimne töövõime
psychosocial hazards
social work environment
quality of working life
relations in the workplace
mental capacity to work
defence date
language