title
Organisatsioonikultuuri mõju töötajate hoiakutele seoses organisatsioonide ühendamisega avaliku sektori näitel
The impact of organizational culture on employees’ attitudes towards merging organizations on the example of the public sector
author
Kask, Pille
defence date
language