title
Rahvusvaheliste ja siseriiklike õigusnormide kohaldamise võimalused ja probleemid seotud isikute vaheliste tehingute maksustamisel
Possibilities and problems in the application of international and domestic tax regulations to transactions between related parties
author
Lell, Liisu
keywords
õigusnormid
isikute vaheliste tehingud
tax transactions
supervisor
defence date
language