title
Jäätmete käitlemine ja selle majanduslik otstarbekus Euroopa Liidu riikide näitel
Waste management and its economic efficiency on the example of European Union countries
author
Külaviir, Grete
keywords
jäätmete käitlemine
Euroopa Liitwaste
waste managemet
supervisor
defence date
language