title
Lisandväärtuse seos investeeringutega immateriaalsetesse põhivaradesse saksa tööstusettevõtetes
Links between Intangible Fixed Asset Investments and Added Value in German Industrial Enterprises
author
Sildre, Johannes
supervisor
defence date
language