title
Renoveeritud kinnisvarainvesteeringu tasuvusanalüüs Vihula Mõis OÜ näitel
Profitability Analysis for Renovated Real Estate Investment (based on the Example of Vihula Mõis OÜ)
author
Hanson, Siiri
keywords
lihttasuvusaeg
diskonteeritud tasuvusaeg
puhasnüüdisväärtus NPV
payback period method
discounted payback method
net present value method NPV
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language