pealkiri
Renoveeritud kinnisvarainvesteeringu tasuvusanalüüs Vihula Mõis OÜ näitel
Profitability Analysis for Renovated Real Estate Investment (based on the Example of Vihula Mõis OÜ)
autor
Hanson, Siiri
märksõnad
lihttasuvusaeg
diskonteeritud tasuvusaeg
puhasnüüdisväärtus NPV
payback period method
discounted payback method
net present value method NPV
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2021.
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 31.12.2021. Available at academic unit, please contact staff for more information