title
Teadlikkus ohtudest, mis kaasnevad avaliku ruumi tungimisega privaatsesse ruumi digiajastul Y- ja Z-generatsiooni näitel
Awareness of dangers that come with the invasion of public space into private space in digital era on the example of generation Y and Z
author
Sibrits, Ketrin
defence date
language