title
Euroopa Liidu nutikate piiride paketi kasutatava biomeetriliste andmete kogumise ning salvestamise tehnoloogia arengute mõju üksisiku õigustele Euroopa Liidu põhiõiguste Harta kontekstis
The implications of advancements in smart borders package biometric data collection and storage technology on the rights of the individual in the context of the EU Charter of Fundamental Rights
author
Lumiaho, Essi Maria Katariina
keywords
entry-exit system
biometric data
EU charter of fundamental
defence date
language