title
Sisepõlemismootori mehhanismide laagrite vibratsioonianalüüs
Vibration analysis of bearings of internal combustion engine mechanisms
author
Volis, Roman
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus