title
Aktiveeritud süsinikul põhinevate fiibriliste elektrokedratud elektroodide arendamine superkondensaatori rakenduseks
Development of electrospun fibrous activated carbon based electrodes for supercapacitor application
author
Lilloja, Jaana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2023
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal