title
Loogikakontrolleri integreerimine ning IIoT rakenduste kasutamise võimalused automatiseeritud noateritusjaamas
Integration of logical controller and possibilities of using IIoT applications in an automated knife grinding station
defence date
language