title
Keeruliste klientidega tegelevate klienditeenindajate vaimne heaolu ja selle edendamise võimalused Tallinna linnaorganisatsiooni näitel
The mental well-being of the customer service staff dealing with misbehaving customers and the opportunities to promote it on the example of Tallinn city organization
author
Uri, Einike
keywords
vaimne heaolu
tööga toimetulek
klientide väärkäitumine
mental well-being
coping with work
client misbehaviour
supervisor
defence date
language