title
Majandustegurite mõju avaliku sektori korruptsioonitajumise indeksile: Euroopa Liidu liikmesriikide näitel
Effect of economic factors to the corruption index of public sector:the European Union case
author
Heinsalu, Taimo
keywords
Transparency Internationali korruptsioonitajumise indeks
Economisti demokraatia indeks
korruptsiooni majandustegurid
Corruption Percepetion Index - Transparency International
democracy index of Economist
supervisor
defence date
language