title
Talendijuhtimine ja talentide hoidmine ettevõttes AS LHV Group näitel
Talent management and talent Retention on the Example of AS LHV Group
author
Haas, Leila
keywords
talendijuhtimise protsess
talentide hoidmine
töötajate ettevõttes hoidmist soodustavad tegurid
talent management process
talent retention
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 08.06.2027.
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Embargoed until 08.06.2027. Not available at academic unit.