title
Baltronic OÜ laomajanduse eskiisi koostamine
Baltronic LLC warehouse design compilation
author
Järv, Ilja
description
Kühikokkuvõte
Abstarct
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal