title
Veebirakendus Leia eraisiku ürituste reklaamimiseks ja otsimiseks
Web Application Leia for Advertising and Finding Events Organized by Private Persons
author
Muru, Renata
supervisor
defence date
language
department / college