title
Kõrge looduskaitselise väärtusega ala maastikuarhitektuurne lahendus Maarjamäe roheala näitel Tallinnas
Landscape architectural project in an area of high conservation value: example of Maarjamäe green area in Tallinn
author
Vako, Elin
keywords
Maarjamäe paekallas
loopealne
looduskaitse
Maarjamäe limestone shore
alvar
nature conservation
supervisor
Uustal, Meelis
defence date
language