title
Avarii tuhapunkri automaatjuhtimissüstemi moderniseerimine VKG AS Petroter III tehases
Modernization of emergency ash bunker automatic control sytem at VKG AS Petroter III plant. Модернизация системы управления аварийного бункера золы на VKG AS Petroter III
author
Simeiko, Ivan
keywords
avarii tuhapunkrid
juhtimissüsteemid,
LOGO! soft
töökoormused
loogilised süsteemid
emergency ash bunkers
Logo! Soft
logical systems
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal