title
Tselluloosi mehhanokeemiline ümberesterdamine reaktiivsel ekstrudeerimisel
Cellulose transesterification by reactive extrusion
author
Maide, Mart
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 09.06.2023
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal