title
Baltimaade IPO-de lühiajalised ja pikaajalised tootlused aastatel 2000-2020
Short- and long-run IPO returns in Baltic states between 2000-2020
author
Strizhalova, Ekaterina
keywords
supervisor
defence date
language