title
Eesti uimastite ennetuspoliitika rakendamine üldhariduskoolide näitel
Estonian drug prevention based on drug education in schools
author
Roskrut, Helin
keywords
esmane ennetamine
uimastiharidus
primary prevention
drug education
uimastiennetusprogrammid
drug prevention programs
supervisor
Looga, Ly
defence date
language